Vision, værdier og målsætninger

79'ERS VISION

Gennem basketball og vores fællesskab fokuserer vi på udvikling, opbygning af selvværd, samt at skabe livslange relationer.

Vi vil være klubben, der skaber fællesskab og tilhørsforhold samt udvikler mennesker til at udleve deres fulde potentiale. Det lyder af meget, men det er virkelig fedt at spille basket i Hørsholm 79ers. Basketball i Hørsholm handler ikke kun om at udvikle dygtige spillere. Det handler også om at udvikle mennesker og være med til at give dem vigtige personlige egenskaber, der kan bruges i mange andre aspekter i livet.

Gennem basketball ønsker vi at være med til at udvikle ’life skills’, der også kan bruges i andre situationer af livet, såsom evnen til at fastholde fokus, stræbe efter opstillede mål og vide, at det kræver en koncentreret indsats at opnå dem, at have respekt overfor andre, at udvikle evnen til at samarbejde med andre, der ikke er ligesom én selv, og at lære at håndtere sin tid effektivt, for både at kunne fokusere på skole, venner og basketball.

At være medlem eller frivillig i Hørsholm 79ers Basketball er med til at udvikle mange forskellige kompetencer, og gennem vores fællesskab får den enkelte opbygget et socialt netværk, der er med til at skabe selvværd. Gennem det sociale fællesskab får man en masse fantastiske og sjove oplevelser, der gennem tiden er med til at skabe livslange relationer.

Det er unikt at spille basket i Hørsholm 79ers. Vi har det rigtig sjovt. Vi har alle et ansvar for at værne om vores klub. Det starter med dig selv. Om end du er medlem, træner eller forældre er det gennem din egen indsats, at du kan bidrage til at skabe de rigtig fede oplevelser – både sportslige og sociale.

Oplevelser for livet – It starts here.


79'ERS VÆRDIER

Fællesskab

Alle børn og familier kan blive en del af vores fællesskab.

Gennem fællesskaber skaber vi livslange relationer, som ikke kun bevares, mens vi spiller basketball, men som rækker længere ud og får os alle til at føle os som en del af noget, vi gennem livet kan søge tilbage til – enten direkte i klubben eller gennem de grupper af venskaber, der er skabt.

Du skaber et godt sammenhold og fællesskab gennem:

 • At byde nye spillere velkommen på holdet og i klubben.
 • At arrangere fælles sociale aktiviteter på tværs af klubben og på holdet.
 • At give high-fives og heppe på dine holdkammerater samt spillere på andre hold.
 • At være bevidst om at det ikke er vigtigt at have de bedste spillere, men at have det bedste hold og den bedste klub. Et stærkt hold og en stærk klub kommer ikke uden et stærkt fællesskab.
 • At åbne vores fællesskab op og dele vores viden med andre klubber, trænere og medlemmer.


Indsats

Kun ved fælles indsats, bliver vi en succes.

Som spiller, coach, holdleder, frivillig og forældre er din indsats vigtig for klubben, ikke alene i relation til træningen og kampene på dit eget hold, men også ift. de fælles aktiviteter, der er en forudsætning for klubbens virke og fortsatte eksistens. Din indsats gør klubben bedre, stærkere og sjovere at være en del af.

Din indsats gør en forskel for dig, dit hold og for klubben:

 • Som spiller kan du gå forrest i at træne med høj intensitet i alle øvelser og til kamp.
 • Du viser vejen for dig selv og andre ved at turde at udfordre dig selv og ikke være bange for at fejle på vejen til at mestre noget nyt.
 • Som holdkammerat møder du op med en positiv indstilling og viser opbakning til dine medspillere.
 • Som træner eller holdleder møder du forberedt op til træning og kamp, og du sørger for god kommunikation til alle omkring holdet, så alle føler sig inddraget og informeret.
 • Du er med til at bidrage til opgaverne omkring holdet – bl.a. ved at sidde ved dommerbord, passe kiosk eller deltage og arrangere aktiviteter i klubben.


Respekt

En god holdkammerat er en, der går forrest både på og udenfor banen. En, der opfører sig ordentligt og siger til og fra på egne og andres vegne.

Respekt handler om at være en god kammerat over for alle. At kunne rumme forskelligheder og sætte pris på alle på holdet, selvom andre spillere kan have en helt anden måde at være på eller tænke på end én selv. Vi respekterer alle uanset hvilken klub de spiller i, eller hvilket hold de spiller på. Vi ønsker en klub, som har respekt for alle, og som respekterer forskelligheder blandt børn og unge.

Respekt er:

 • Altid at tale pænt til trænerne, spillerne, holdlederne, dommeren og andre officials
 • At melde afbud til sin træning i god tid.
 • At sige sin mening uden at andre føler sig stødte.
 • At tage hensyn til hinanden så der er plads til alles væremåde.
 • At behandle hinanden ligeværdigt og se hinandens forskelligheder som en styrke.
 • At sige fra og reagere hvis andre bliver behandlet uretfærdigt.


79'ERS MÅLSÆTNINGER

 • Danmarks fedeste sportsklub målt på trivsel
 • Vi ønsker at have den fedeste klub på tværs af alle sportsgrene målt på trivsel blandt spillere og frivillige.
 • Et herrehold i 1. division og på sigt et hold i Basketligaen “Udviklingshold”
 • Inden for et til tre år ønsker vi at skabe et hold i 1. division for herrer. Inden for fem år ønsker vi at skabe et hold i Basketligaen – begge med fokus på talentudvikling og som har udgangspunkt i spillere, der er opvokset i klubben, samt hold der giver øvrige seniorspillere mulighed for at spille basket og fastholde deres fællesskab.
 • Kvindebasketligahold “Udviklingshold”
 • Vi ønsker et hold i Kvindebasketligaen med fokus på talentudvikling, og som har udgangspunkt i spillere, der er opvokset i klubben, samt hold, der giver øvrige seniorspillere mulighed for at spille basket og fastholde deres fællesskab.
 • Danmarks bedst uddannede/kvalificerede trænere
 • Vi stræber efter, at kompetenceniveauet blandt trænerne i klubben skal være det højeste i Danmark.
 • De stærkeste spillere i Norden
 • Vi ønsker at have de fysisk- og motorisk stærkeste spillere i Norden.
 • Sportschef Elite/Senior
 • En sportschef fra U17 og ældre hold for dame og herre.
 • Nordsjællands Sportsakademi
 • Et akademi med fokus på elite og talent fra U17 og ældre.
 • Bæredygtig driftsorganisation
 • Vi ønsker at etablere en bæredygtig organisation med en klubadministrator og en klubchef, der har ansvaret for den daglige drift, samt en bestyrelse der alene er med til at sætte retning for klubbens virke.
 • Solid base af frivillige
 • Der skal være en base af frivillige fra hvert hold i klubben, der har mandat til at lave fede oplevelser på tværs af klubben.
 • Et stærkt fællesskab
 • En klub hvor vigtigheden af fællesskabet på tværs af hold i klubben er værdsat og prioriteres på niveau med aktiviteter på de enkelte hold.
 • 2.000 nye basketspillere i Nordsjælland
 • Vi ønsker at lave aktiviteter sammen med lokale klubber, der kan øge antallet af basketspillere i Nordsjælland med 2.000 nye spillere.
 • Partnernetværk der årligt bidrager med 2,5 mio. kr
 • Vi ønsker at etablere et partnernetværk bestående af 50 partnere, der hvert år er med til at skabe et økonomisk råderum på 2,5 mio. kr. , hvilket skal være med til at drifte de sportslige ambitioner.