Klublokalet og Loungen

LÅN OG BRUG AF KLUBLOKALET OG LOUNGEN


Klublokalet og Loungen udlånes uden beregning til mødeaktiviteter og fester for klubbens hold og udvalg. Reglerne foreskriver desværre, at kommunale lokaler alene må benyttes til aktiviteter der knytter sig til foreningen. Det vil sige at klublokalet IKKE kan lånes til private fester/arrangementer. Undtagelsesvis kan det lånes til semi-private arrangementer som reception i forbindelse med jubilæer og mærkedage, men kun hvis invitation hertil er udsendt/annonceret af klubbens bestyrelse.

Lokalet bookes via Holdsport under "Booking" og kan gøres både på pc og i Holdsport App. Efter Klublokalet, Loungen eller Veo Cam er booket kan der oprettes en kalenderbegivenhed. Booking kan foretages på Holdsport her!

Lokalerne afleveres ryddet op og fejet med stolene på bordene, uden efterladt opvask i køkkenet, uden madrester i køleskabet samt med tømte skraldespande. 

​Bestyrelsen forbeholder sig ret til at rette henvendelse vedrørende manglende oprydning og rengøring. Gentagne henvendelser i forbindelse med mangelfuld oprydning/rengøring, resulterer i at pågældende person / hold mister retten til lån af lokalet.


Ved overnatning i Hørsholmhallen skal brandmyndighed og Søren Strand informeres herom. 

Herunder kan du se om klublokalet og loungen er ledigt eller optaget. 

Klublokalet